Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 3 - Meneliti Khazanah Sastera, Bahasa dan Ilmu by Editor: Rahimah A. Hamid, Mohd Kipli Abdul Rahman, Nazarudin Zainun

Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 3 - Meneliti Khazanah Sastera, Bahasa dan Ilmu by Editor: Rahimah A. Hamid, Mohd  Kipli Abdul Rahman,  Nazarudin Zainun from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Category: General Academics
ISBN: 9789838616720
File Size: 2.49 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Buku ini membentangkan kearifan tempatan masyarakat Nusantara, khususnya orang Melayu yang terbentuk dan berkembang hari demi hari sehingga akhirnya menjadi suatu ilmu yang membudaya dalam kehidupan mereka. Pengalaman, tuntutan hidup dan latar geografi ketika meniti kehidupan itulah yang telah membentuk dan menumbuhkan pelbagai ilmu yang sesuai dengan suasasa kehidupan masyarakat di Nusantara ini. Ilmu yang berfokuskan kearifan tempatan masyarakat Nusantara ini boleh ditekuni melalui pelbagai disiplin yang dikelompokkan sebagai alam sejarah, alam sastera, alam pendidikan, alam masyarakat desa, alam perubatan tradisional, alam rohaniah, alam seni, alam pembinaan, alam perkapalan dan perniagaan, alam pengurusan/adat tradisional Melayu, alam air, alam belantara dan alam pertanian. Oleh sebab disiplin kajian tentang kearifan tempatan ini begitu luas, maka buku ini dikhususkan hanya kepada kearifan tempatan masyarakat Nusantara yang meliputi bidang sastera, bahasa dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan bidang ini sahaja.

Reviews

Write your review

Recommended