PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 2016 by Bahagian Penerbitan Dasar Negara

PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 2016 by Bahagian Penerbitan Dasar Negara from  in  category
Read using
Category: General Academics
ISBN: B.026 (B.M) OGOS 2016 (050.)
File Size: 34.04 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)

Synopsis

Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang berkait rapat dan digunakan bersilih-ganti. Namun demikian, perpaduan dan integrasi merujuk kepada dua proses yang berbeza. Perpaduan negara ialah satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Manakala integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan masyarakat antara negeri dan wilayah bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

Reviews

integrasi nasional
by SITI NURATIQAH BINTI RAJAP on July 07, 2021

terbaik. terima kasih memudahkan urusan

PERPADUAN DAN INTERGRASI NASIONAL
by MASRIYAH BINTI ABDULLAH on March 15, 2022

TERBAIK. DAPAT MEMAHAMI DENGAN JELAS.

Write your review

Recommended