[ No Description ] RM 28.00

Penerbitan buku ini merupakan sintesis daripada dapatan beberapa kajian pemasaran buah-buahan tropika dan penganalisisan serta penelitianyang mendalam berhubung dengan data, maklumat dan senario domestikdan antarabangsa oleh sekumpulan penyelidik yang terdiri daripada ahli-ahli ekonomi dan sains sosial MARDI. Buku ini amat berfaedah dan dapat memberi panduan kepada pemain industri buah-buahan, khususnya pengeluar, penjual, pembuat dasar, penyelidik, pelajar, ahli akademik dan pengguna sendiri.

view book