[ No Description ] RM 10.99

Mengangkat al-Quran sebagai mukjizat agung, sumber ilmu pengetahuan yang menjadi panduan dan rujukan utama manusia dalam kehidupan. Buku ini mendedahkan pelbagai fakta sains mengenai makanan yang disebut dalam al-Quran. Pendedahan ini bersandarkan dalil-dalil naqli yang menyentuh makanan dan minuman yang berkhasiat serta yang mendatangkan kemudaratan. Sokongan hujah secara saintifik terhadap fakta-fakta tersebut diolah dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah serta bergambar untuk pemahaman pembaca sasaran. Pemikiran kritis dan kreatif serta sifat  ingin tahu pembaca sasaran perlu dipandu bagi melahirkan generasi yang mengagumi al-Quran dan ilmunya.
view book